Program

Práce senátora pro mě není zaměstnáním, ale posláním. Svůj senátorský plat budu již tradičně, jako vždy, darovat na dobročinné účely na Znojemsku. Budu svým vlivem podporovat úsilí o dostavbu obchvatu kolem Znojma a návazně rychlostní komunikace mezi Znojmem a Brnem. Postavím se nekvalifikovaným zeleným aktivistickým skupinám bez volebního mandátu, které by dostavbu chtěly sabotovat.

Budu usilovat o zrušení kvót na vysazování vinic, které zvýhodňují západní producenty vína v EU a nutí nás dovážet dvě třetiny naší spotřeby vína. Zasadím se o konec nesmyslných zemědělských kvót, které zničily naší zemědělskou produkci a návazně potravinovou produkci, a často vedly k zániku tradičních zpracovatelských výrob u nás, zejména na Znojemsku.

Budu iniciovat vznik zvláštního státního rozvojového fondu, který významně podpoří rozvoj
Znojemska a některých dalších regionů, které vstupem ČR do Evropské unie ztratily svůj ekonomický charakter a přišly o své typické typy výrob, například zpracovatelský potravinářský průmysl.

Budu prosazovat obnovu soběstačnosti Česka v potravinách. Budu usilovat o tvrdou kontrolu kvality dovážených potravin, aby k nám západní producenti z EU už dále neexportovali za přemrštěné ceny nekvalitní odpad zabalený ve stejném obalu, se stejným názvem a značkou a se stejným obchodním popiskem, jako vysoce kvalitní potraviny, které si ale západní země EU nechávají a které jedí jejich obyvatelé. Tato pro nás ponižující praxe je jednu z největších ostud EU.

Česká a moravská kultura, náš tradiční způsob života, který máme rádi, místo zvnějšku vnucené imigrace a kulturního rozbředlého relativismu, který vyhovuje cizí životní kultuře, zvykům, ale také třeba cizí hygieně. Budu bránit hodnoty tradiční rodiny místo tak zvané LGBT ideologie a genderových uchýlených nesmyslů. Budu bránit naše děti před zlovolným působením aktivistů, kteří usilují o rozostření pohlaví dětí nebo jejich překlápění do opačného pohlaví.
Česká televize a rozhlas mají lidi objektivně informovat, ne převychovávat. Mají prosazovat tradiční hodnoty naší země, její tradice, kulturu a její duchovnost, nikoli propagovat tak zvané progresívní názory, nesmějí se stát aktivistickým nástrojem k propagaci okrajových, minoritních zájmů, protože jsou placeni z veřejných peněz. Pokud to sebestřední novináři a tvůrci nepochopí, je lepší Českou televizi zrušit a obrovské prostředky, které ji platíme, věnovat na jiná kulturní a informační média. V každém případě bych ale omezil finanční prostředky České televize, která marnotratně vyrábí své pořady přibližně 2,6krát dráž, než zcela stejně náročný pořad vyrábějí televize soukromé. A také bych prosazoval povření Nejvyššího kontrolního úřadu, aby zjistil, kam a komu se ty přebytečné miliardy vsákly.